school-bijvanck

Sinds maart 2016 heeft logopediepraktijk Blaricum een nieuwe vestiging geopend. Deze nieuwe locatie bevindt zich op het Scholencomplex Bijvanck.

logopedieOp dit scholencomplex bevindt zich de peuterspeelzaal Spelevanck, Basisschool PCBS de Levensboom, Basisschool KBS de Pionier en de Openbare bijvanckschool. Kinderen kunnen door de leerkracht (met toestemming van ouders) of ouders aangemeld worden voor logopedisch onderzoek en/of behandeling. De logopedie vindt op school plaats onder schooltijd. Het kind verblijft in een vertrouwde omgeving en mist zo min mogelijk onderwijstijd. Met toestemming van de ouder werkt de logopedist nauw samen met de leerkracht. Korte lijnen, duidelijke verslagleggingen afstemming en samenwerking vormen de basis.

Wilt u dat uw kind op school logopedie krijgt, neem dan contact met ons op of vermeld dit dan in uw e-mail of voicemailbericht.