logopedie Bijvanck

Logopediepraktijk Blaricum Gezondheidscentrum Bijvanck

logo logopedie

Wilt u een bericht versturen aan de Logopedist?

Dat kan eenvoudig via dit formulier.

De logopedist verleent hulp bij problemen op het gebied van spraak, taal, stotteren, adem, stem, mondmotoriek, afwijkende mondgewoonten en gehoor. Deze stoornissen kunnen door de logopedist onderzocht en behandeld worden in samenwerking met huisarts, specialist, orthodontist of leerkracht. Hulp kan bestaan uit het afnemen van onderzoek, uit het behandelen, het geven van adviezen, of uit het begeleiden van patiënt en zijn omgeving. De logopedist behandelt zowel kinderen als volwassenen. Voor elke patiënt wordt een individueel behandelplan samengesteld uit methoden die gebaseerd zijn op actuele wetenschappelijke inzichten.


Sinds maart 2016 heeft logopediepraktijk Blaricum een nieuwe vestiging geopend. Deze nieuwe locatie bevindt zich op het Scholencomplex Bijvanck.

Op dit scholencomplex bevindt zich de peuterspeelzaal Spelevanck, Basisschool PCBS de Levensboom, Basisschool KBS de Pionier en de Openbare bijvanckschool. Kinderen kunnen door de leerkracht (met toestemming van ouders) of ouders aangemeld worden voor logopedisch onderzoek en/of behandeling. De logopedie vindt op school plaats onder schooltijd. Het kind verblijft in een vertrouwde omgeving en mist zo min mogelijk onderwijstijd. Met toestemming van de ouder werkt de logopedist nauw samen met de leerkracht. Korte lijnen, duidelijke verslagleggingen afstemming en samenwerking vormen de basis.

Wilt u dat uw kind op school logopedie krijgt, neem dan contact met ons op of vermeld dit dan in uw e-mail of voicemailbericht.


Wanneer logopedie?

Hieronder ziet u per gebied welke problemen zich voor kunnen doen:

spraak – het kind kan bepaalde letters niet uitspreken, laat deze letters weg of vervangt deze letters door een andere letter, en is hierdoor niet goed verstaanbaar voor zijn directe/indirecte omgeving. Ook kan er sprake zijn van stotteren (het herhalen en verlengen van klanken en/of woorden).

taal – Bij kinderen kan er sprake zijn van een vertraagde taalontwikkeling, vanwege onvoldoende taalbegrip, bijvoorbeeld het moeite hebben met het uitvoeren van mondeling gegeven opdrachten en/of kan er sprake zijn van hiaten in het taalgebruik, bijvoorbeeld het maken van ongrammaticale zinnen. Verder kan er sprake zijn van een zwakke woordenschat, of onvoldoende verhaalopbouw tijdens het vertellen. Ook kan het praten niet of nauwelijks op gang komen.

Bij volwassen kan er sprake zijn van een taalstoornis, t.g.v. neurologische problematiek (afasie).

autisme -kinderen of volwassenen met autisme hebben bijna altijd problemen in de communicatie. Het gaat met name om problemen in de spraakontwikkeling, de taalontwikkeling, communicatieve voorwaarde en het taalgebruik (de pragmatiek). Het doel van de logopedische begeleiding is de communicatieve mogelijkheden zoveel mogelijk tot ontwikkeling brengen.

adem – buiten adem raken bij spreken, hyperventilatie.

stem – een hees of schor stemgeluid, een te zachte, te luide, te hoge of te lage stem.

mondmotoriek – bijvoorbeeld het kind heeft vaak de mond open, kwijlt veel, ademt veel door de mond in plaats van de neus en klinkt hierdoor nasaal.

auditieve vaardigheden – bijvoorbeeld het niet gericht kunnen luisteren en bijvoorbeeld hakken en plakken van letters in woorden in groep 2 kan leiden tot lees- en schrijfproblemen in groep 3 van de basisschool.

gehoor – gehoorverlies leidt in de eerste levensjaren vaak tot een achterstand in de spraak- en taalontwikkeling. Behalve oorproblemen kunnen er ook problemen zijn met luisteren (concentratie, verschillen tussen klanken horen). Ook geeft de logopedist begeleiding aan slechthorende patiënten. Bijvoorbeeld patiënten met een cochleair implantaat. De logopedist begeleidt met spraakafzien, liplezen en gebarentaal.

afwijkende mondgewoonten – duim- of vingerzuigen, habitueel mondademen, afwijkende tongligging in rust, afwijkend kauwen of slikken.


Inloopspreekuur

Iedere dinsdagochtend is er van 10.00 tot 11.00 een inloopspreekuur. U kunt dan terecht met uw vragen. Er zijn geen kosten verbonden aan dit gesprek. Ook is een verwijsbrief van de huisarts niet nodig. De logopedist kan middels een korte screening beoordelen of logopedisch

onderzoek/behandeling bij u of uw kind geïndiceerd is. Het is handig om van te voren even te laten weten dat u naar het spreekuur komt door een email te sturen of telefonisch contact op te nemen.


Behandeling

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een anamnese (vraaggesprek) en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken nodig. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt besloten of er een behandeling volgt.

Iedere behandeling duurt maximaal een half uur. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk.

De behandelingen vinden plaats in de praktijk, tenzij dit op medische gronden niet mogelijk is. In dat geval wordt de behandeling aan huis gegeven.
Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling dat de oefeningen thuis herhaald worden. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken.

 


Vergoeding

De kosten voor logopedische behandelingen, worden door de basisverzekering vergoed.

 

Aanmelding kan telefonisch of via email logopediegzcbijvanck@gmail.com

Voor een afspraak met de logopedist kunt u bellen naar 035-5254778

Contactgegevens

Logopedie praktijk Blaricum in het Gezondheidscentrum Bijvanck
Hooibrug 9
1261 MV Blaricum
T: 035-5254778

KvK: 51022419